Termostatski ventili


Termostatski ventil je sastavljen od dva dijela: ventila koji regulira protok vruće vode i termostatske glave koja evidentira temperaturu u prostoriji te zatvara ili otvara ventil. Termostatska glava može biti napunjena plinom, tekućinom ili voskom. Kad temperatura u prostoriji naraste, povećava se volumen punjenja i ventil se zatvara. Kad se prostorija hladi, volumen se smanjuje, ventil otvara i omogućava protok vruće vode kroz radijator.

Termostat

Sobni termostati


U stanovima koji imaju jednocijevni sistem centralnog grijanja, parcijalno zatvaranje pojedinih radijatora ne daje željene rezultate u potpunosti. Vruća voda i dalje cirkulira među radijatorima – na mjestima gdje prolaze cijevi podovi su topli – i kalorimetar dakako, evidentira i tu potrošnju.

Bolji učinak postiže se postavljanjem termostatskog ventila pri glavnom dovodu u stan. Njega povezujemo s jedinicom za regulaciju koju pak namjestimo na zid. Veza može biti žičana ili pak bežična.

 


Na tržištu se nude jedinice za regulaciju koje omogućavaju reguliranje temperature. Neke nude mogućnost jednostavnog ručnog upravljanja, a kod drugih je moguće namjestiti željenu temperaturu, uzevši u obzir dan u tjednu i sat. Neke mogu biti daljinski upravljane ili putem gsm modula. Na taj je način moguće odabrati onu opciju koja Vam najbolje odgovara i omogućiti Vam najveću udobnost stanovanja, a pritom još i uštedu.