Očitavanje


Uz pomoć Siemens mjerača je očitavanje izmjerenih vrijednosti jednostavnije. Sustav bežičnog očitavanja sastoji se od mrežnih čvorova koji su umreženi u prostor u kojem prikupljaju podatke o potrošnji s uređaja za mjerenje, čuvaju ih i čine dostupnim za daljnju obradu. Koncentrator podataka zaprima informacije (vrijednosti) o potrošnji s mjernih uređaja te ih šalje i raspoređuje u mrežu/i. Svaki koncentrator podataka sprema sve očitane vrijednosti iz sustava koji je povezan bežičnom komunikacijom. Podatke o potrošnji moguće je prenijeti na samom mjestu s bilo kojeg koncentratora podataka, i to kabelskom ili radijskom vezom.